Radimo sa modernim software-om kako bismo naručitelju pružili kvalitetnu uslugu na najvišoj stručnoj i tehničkoj razini.

O NAMA

Tvrtka je osnovana 2017. godine.

Uz ulaganje u nova znanja, software i opremu namjera je osnivača sa zaposlenim inženjerima razvijati tvrku koja će biti centar stručnih znanja sa vrhunskom uslugom u projektiranju stručnom nadzoru i savjetovanju u području građevinarstva.

OSNIVAČI

Darko Ivanušić, mag. ing. aedif.

  • Ovlašteni inženjer građevinarstva G 57
  • Ovlašteni revident za metalne i spregnute konstrukcije R 33
  • Dopuštenje za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra, redni broj upisnika 3177

Kruno Orešković, dipl.ing.građ.

  • Ovlašteni inženjer građevinarstva G 512
  • Dopuštenje za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra, redni broj upisnika 3186

 

PODRUČJA RADA

Ćelične i aluminijske konstrukcije

Spregnute konstrukcije

Armiranobetonske konstrukcije

Prednapete konstrukcije

Zidane konstrukcije

Drvene konstrukcije

Završni i specijalni radovi u građevinarstvu

USLUGE

Tvrtka nudi usluge projektiranja, stručnog i financijskog nadzora te savjetovanja tijekom planiranja, projektiranja i izgradnje iz područja nosivih konstrukcija, završnih i specijalnih radova u građevinarstvu.

Nudimo cijelokupnu uslugu objedinjujući građevinski, arhitektonski, strojarski i elektrotehnički dio projekta sa svojim partnerima.

U projektantskom segmentu, specijalnost tvrtke je projektiranje nosivih građevinskih konstrukcija u području zgradarstva i inženjerskih konstrukcija (mostovi, silosi, rezervoari, dimnjaci, tornjevi, hidrotehničke građevine).

Izrada statičkih i dinamičkih proračuna, izrada radioničkih nacrta čeličnih konstrukcija, armaturnih nacrta armiranobetonskih i prednapetih konstrukcija i izrada izvedbenih nacrta za zidane i drvene konstrukcije.

Radimo sa licenciranim software-om:
SCIA Engineer  |  Allplan AEC Engineering  |  IDEA StatiCa Steel  |  Plate Buckling  |  FRILO MWX+ Masonry design  |  Parabuild steel detailing  |  GEO5 Cantilever Wall  |  BricsCAD Pro  |  ADOBE Acrobat Pro  |  M. Office

REFERENCE

1. / Projektiranje – Čelični i spregnuti mostovi  | 2. / Projektiranje – Čelične i spregnute zgrade | 3. / Projektiranje – Armiranobetonski i prednapeti mostovi
4. / Rekonstrukcija- Armiranobetonske i čelične konstrukcije | 5. / Stručni nadzor – Čelične i spregnute konstrukcije

Projektiranje

Čelični i spregnuti mostovi

2004.

Most ‘Drava’

Glavni i Izvedbeni projekt mosta ‘Drava’
preko rijeke Drave.

Glavni dio mosta (čelična rasponska konstrukcija)
L=80+110+80=270 m,
ukupna dužina mosta je 600 m.

U trasi je zapadne obilaznice Osijeka..

Projektiranje

Čelični i spregnuti mostovi

2006.

Vijadukt ‘Jošava’

Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt vijadukta ‘Jošava’.

Spregnuta rasponska konstrukcija,
u trasi autoceste
Beli Manastir – Osijek – Svilaj.

Ukupna duljina vijadukta je
L=36+4×45+36=252 m.

Projektiranje

Čelični i spregnuti mostovi

2006.

Most MP28

Glavni projekt mosta MP28, ukupne duljine
L=63+84+63 =147 m.

Čelične rasponske konstrukcije,
u trasi ceste Adler –“Alpika – Servis”;
dionica PK 271 – do PK 456,
Sochi, Ruska federacija.

Projektiranje

Čelični i spregnuti mostovi

2010.

Vijadukt ‘Anga’

Idejni i Glavni projekt vijadukta ‘Anga’,
ukupne duljine
L=51,2+64+64+64+51,2=294,4 m,
u km 9+350,00,
spregnute rasponske konstrukcije,
dionica Ilok-Lipovac.

Projektiranje

Čelični i spregnuti mostovi

2012.

Pješački most ‘Olajnica’

Pješački most ‘Olajnica’ raspona luka L=31 m,
čelični lučni most, preko rijeke Vuka, Vukovar.

Projektant konstrukcije.

Projektiranje

Čelični i spregnuti mostovi

2015.

Most ‘Neretva’

Idejni, Glavni i Izvedbeni projket mosta ‘Neretva’ preko rijeke Neretve, (čelična rasponska konstrukcija je na glavnom dijelu mosta).

L=88,75+116+88,75=293,5 m.

Na prilaznim dijelovima mosta je čelična i prednapeta rasponska konstrukcija.

Ukupna duljina cijelog mosta je 1183 m.

Dionica: spoj na cestu D8 – čvorište Nikolac, Ravča-Vrgorac-Ploče.
Dio projekta autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik.

Projektiranje

Čelične i spregnute zgrade

2001.

Kneževi Vinogradi
rezervoari vina

Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt čelične konstrukcije hale.

Rezervoari vina, Kneževi Vinogradi
(nepravilnog tlocrtnog oblika 24.0×34,0 h=12.38 m).

Projektiranje

Čelične i spregnute zgrade

2001.

IGH d.d. P.C. Osijek
čelična stropna konstrukcija

Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt čelične stropne konstrukcije u zgradi IGH d.d. P.C. Osijek, Drinska 18.

Tlocrtne dimenzije 16 x 24 m.

Projektiranje

Čelične i spregnute zgrade

2004.-2010.

Različite nosive
čelične konstrukcije

Glavni i Izvedbeni projekti različitih nosivih čeličnih
konstrukcija za industriju, poslovne zgrade,
kupovni centri, autosaloni,  ….i dr.

Projektiranje

Čelične i spregnute zgrade

2010.

Javna garaža

Projekt konstrukcije javne garaže, čelične
i spregnute nosive  konstrukcije,
64×100 m, na četri razine.

Projektiranje

Čelične i spregnute zgrade

2012.

Čelični dimnjak

Projekt nosive konstrukcije čeličnog dimnjaka,
14 m visine.

Projektiranje

Čelične i spregnute zgrade

2016.

Telekomunikacijski stup

Projekt nosive čelične konstrukcije
telekomunikacijskog stupa,
60 m visine.

Projektiranje

Armiranobetonski i prednapeti mostovi

2003.

Most ‘Cabuna’

Glavni i Izvedbeni projekt mosta ‘Cabuna’.

Prednapeta rasponska konstrukcija,
smještena iznad željezničke pruge
Koprivnica-Osijek u mjestu Cabuna, cesta D-2.

Ukupna duljina mosta (osno)
L=14,4+18,5+14,4= 47,3 m,
u km 0+468,50.

Projektiranje

Armiranobetonski i prednapeti mostovi

2006.

Most ‘Kolareva’

Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt mosta ‘Kolareva’.

Prednapeta rasponska konstrukcija,
iznad autoceste Zagreb – Sisak,
dionica: Jakuševec-V.Gorica (jug).

Ukupna duljina mosta (osno)
L=24+4×30+24=168,0 m.

Projektiranje

Armiranobetonski i prednapeti mostovi

2008.

Most ‘Josipovac’

Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt mosta ‘Josipovac’.

Prednapeta rasponska konstrukcija, u trasi
autoceste Beli Manastir-Osijek-Svilaj,
VC koridor.

Ukupna duljina mosta (osno)
L=28+7×34+28=294 m,
u km 29+055,42.

Projektiranje

Armiranobetonski i prednapeti mostovi

2015.

Most ‘Neretva’

Pristupni dio mosta ‘Neretva’,
prednapete rasponske konstrukcije,
L=29,75+9×30,5+5×32,0= 464 m.

Rekonstrukcija

Armiranobetonske i čelične konstrukcije

2002.

Zgrada R-1 u
tvornici ’Saponija’

Statička i dinamička analiza noviih dijelova
konstrukcije ukljućujući i potresnu analizu.

Zgrada je tlocrtnih dimenzija 13,00×23,00 m,
visine  33,00 m.

Rekonstrukcija

Armiranobetonske i čelične konstrukcije

2014.

Industrijska zgrada

Industrijska zgrada čelične nosive konstrukcije,
statička i dinamička analiza zgrade sa novim elementima konstrukcije ukljućujući i potresnu analizu.

Tlocrtne dimenzije 16,00×21,00 m,
visine 18,50 m.

Stručni nadzor

Čelične i spregnute konstrukcije

2008.

Dvorana ‘Gradski vrt’
u Osijeku

Stručni nadzor čelične nosive konstrukcije Sportsko – nastavne dvorane, ‘Gradski vrt’  u Osijeku.

Tlocrtne dimenzije  85×107 m, visine 17,20 m.

Stručni nadzor

Čelične i spregnute konstrukcije

2013.-2016.

Most ‘Drava’

Stručni nadzor čelične nosive konstrukciji mosta ‘Drava’
dio mosta preko rijeke Drave,
L=100+220+100= 420 m.

Ovješeni most, spregnute rasponske konstrukcije,
u trasi autoceste A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj.

KONTAKT

Direktor
Darko Ivanušić, mag. ing. aedif.
+385 98 984 4509
darko.ivanusic@contech.hr

Direktor
Kruno Orešković, dipl.ing.građ.
+385 98 417 700
krunogm@gmail.com

web adresa: www.contech.hr
adresa sjedišta:
Mosorska 10, 31 000 Osijek, HR

MB:  4694635  |  OIB:  02024640993  |  IBAN:  HR2624020061100820356

PARTNERI

Dipl.Ing. Damir Curkovic
E-Mail: dc@micadc.de
Tel. +49 171 1288416
Matthias-Müller-St  18 51107 Köln